Etapele acreditarii pentru furnizorii de servicii sociale

Pentru cei care  doresc sa fie FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE, va prezentam ETAPELE ACREDITARII:

  1. ETAPA1–ACREDITAREA FURNIZORULUI DE SERVICII SOCIALE

Cererea  de acreditare a furnizorului, completata conform formularului prevazut în anexa nr. 2 la Normele metodologice, însotita de documentele justificative (prevazute la art. 8 din Normele metodologice) se depune direct la registratura MMJS  sau pot fi trimise prin posta, cu confirmare de primire, în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele si adresa destinatarului si ale expeditorului, cu mentiunea „Solicitare de acreditare furnizor”. Cererea de acreditare a furnizorului si documentele justificative constituie dosarul de acreditare al furnizorului.
La data depunerii sau transmiterii dosarului de acreditare al furnizorului, un formular al cererii de acreditare (fara documentele justificative) se transmite pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare  din cadrul MMJS la adresa de email : acreditare@mmuncii.ro .

  1. ETAPA 2 – ACREDITAREA SERVICIULUI SOCIAL ( LICENTIEREA)

Cererea  de acreditare a serviciului completata conform formularului prevazut în anexa nr. 7 la Normele metodologice, însotita de fisa de autoevaluare si documentele justificative prevazute la art. 18 alin.(1) se depune sau se transmite prin posta, cu confirmare de primire, în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele si adresa destinatarului si ale expeditorului, cu mentiunea „Solicitare de acreditare serviciu social”.

Functie de tipul de beneficiar al serviciului social dosarul se depune la :

Ministerul Muncii  si Justitiei Sociale sau, după caz, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie,  sau Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi,  sau Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.

Cererea de acreditare a serviciului, fisa de autoevaluare si documentele justificative constituie dosarul de acreditare al serviciului.
Cererea de acreditare a serviciului si fisa de autoevaluare (fara documentele justificative) se transmit si pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare – acreditare@mmuncii.ro, la data depunerii sau transmiterii prin posta a dosarului de acreditare a serviciului social.

LEGISLATIE PENTRU ACREDITARE :