Alocație de stat

(Modificare nume, modificare mod plata cont sau mandat postal, cerere sume neincasate)

Indemnizație creștere copil / stimuent

(Modificare nume, modificare mod plata cont sau mandat postal, cerere sume neincasate, solicitare copie decizie acordare ICC, solicitare adeverinta sume incasate ICC)

Alocație de plasament

 

Ajutor pentru încălzirea locuinței/Venit minim garantat/ Alocația de susținere a familiei

( Venit minim garantat, alocatia de sustinere a familiei, ajutor pentru incalzirea locuintei)

( Venit minim garantat, alocatia de sustinere a familiei, ajutor pentru incalzirea locuintei)

 

Ajutor de urgenta

Formulare pe Legea 448/2006

– (Schimbare reprezentant legal, modificare mod plata cont sau mandat postal, schimbare adresa, cerere sume neincasate, solicitare adeverinta)

Formulare europene

– formular completare adeverinta ce atesta prestatiile sociale platite in Romania.

– formular completare formular european eliberat de alt stat membru UE