Date de contact


Adresă: Str. Calea Călăraşilor nr. 19, cod 810017, mun. Brăila, jud. Brăila
Tel: 0239-611.498
Fax: 0239-611.498
E-mail: ajpis.braila@mmanpis.ro

Adresa web: braila.mmanpis.ro

Program de functionare: Luni-Joi 08:00-16:30, Vineri 08:00-14:00

Program de lucru cu publicul: Luni-Miercuri 08:00-12.30

                                               Joi 08:00-12.30 și 16.30-18.30

Program audiențe: Luni-Joi: 08:00-12.30

 

Formular de contact


Formular depunere petiție


PETIȚII

Definiţia petiţiei:

Prin petiţie se înțelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

Petiţiile pot fi depuse direct la sediul ANPIS sau pot fi transmise prin poştă, fax sau e-mail.

ANUNŢ

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).

De asemenea, petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instiţutiei sau a funcţionarilor publici, se clasează.

 

 

Localizare